Generelle vilkår og betingelser
til Pension Marktblick - bed & breakfast i Friedrichstadt

1. anvendelsesområde

Disse generelle vilkår gælder for alle kontraktlige aftaler indgået mundtligt eller skriftligt mellem gæsten og Pension Marktblick - Bed & Breakfast, ejer Claudia Olm, Am Markt 24 i 25840 Friedrichstadt (i det følgende benævnt "Marktblick").
Vilkårene er synligt knyttet til hver gæst tilgængelig i markedsvisningen og kan gives til gæsten som hans skriftlige anmodning.
Derudover er vilkårene for Marktblick også på hjemmesiden under internetadressen "www.marktblick-friedrichstadt.de" synlig for nogen.
Kontraktlige aftaler i mundtlig og skriftlig form er lavet på tysk. Marktblick påtager sig intet ansvar i tilfælde af oversættelsesfejl til andre sprog.

2. indgåelse af kontrakt (booking)

2.1 En gæsteopholdskontrakt indgås, når en gæst bestiller et eller flere værelser fra en eller flere rumskategorier for det antal personer og perioder, der er angivet af ham / hende, og denne reservation er bekræftet af Marktblick.
Reservationen af gæsten og reservationsbekræftelsen fra Marktblick betragtes som bindende, hvis de foretages muntligt, telefonisk (telefonisk) eller skriftligt (fax, e-mail, brevpost).

2.2 Hvis en tredjepart foretager en bestilling eller bestilling, er sidstnævnte sammen med gæsten eller gæsterne ansvarlig for Marktblick for det fulde beløb af alle fakturaanmodninger som følge af reservationen.

2.3 Hvis der er aftalt et depositum med bookingbekræftelsen af pensionen, bekræftes reservationen som bindende, hvis det aftalte beløb er blevet modtaget inden for den angivne periode på den angivne konto.

3. Priser og betalingsbetingelser

3.1 Medmindre andet er aftalt med indgåelse af kontrakten gælder de angivne løbende priser på hjemmesiden eller i det aktuelle reklamemateriale, som er offentliggjort af os.
Et krav fra gæsten på de angivne priser findes ikke. Den afgørende faktor er den pris, der er aftalt ved indgåelse af kontrakten og bekræftet af Marktblick.

3.2 Priserne er samlede priser, som består af overnatningspris inklusive 7% moms og morgenmad pris inklusive 19% moms. Priserne er opført individuelt på fakturaen som brutto og nettobeløb.

3.3 I princippet er hele fakturaens størrelse forfalden senest på afrejsedagen.
Fakturabeløbet skal betales i Euro i henhold til fakturaen.
Faktura beløb er det beløb, der blev aftalt ved indgåelse af kontrakten som reservationspris plus alle yderligere tjenester, som gæsten har brugt eller booket.
Dette beløb skal betales kontant eller med et gyldigt betalingskort eller kreditkort. Andre valutaer eller checks accepteres ikke som betalingsmiddel af Marktblick.
3.4 Hvis der er aftalt en forskudsbetaling, vil det resterende beløb også være forfalden senest på afrejsedagen i samme form som nævnt ovenfor.

3.5 Hvis det samlede beløb for regningen ikke betales senest på afrejsedagen af ​​gæsten, er sidstnævnte straks i betalingsstandsning uden behov for en påmindelse ved Marktblick.

3.6 Hvis der er aftalt en faktura med efterfølgende overførsel, skal fakturabeløbet i fakturaen overføres til den konto, der er angivet i fakturaen inden for den angivne periode.
I tilfælde af overskridelse af den nævnte frist vil gæsten være i restance uden påmindelse.

3.7 For bookinger, der omfatter mere end 3 overnatninger eller mere end 1 værelse, kan Marktblick anmode om et rimeligt beløb i forvejen ved ankomsten.
Afvigende fra dette forbeholder Marktblick sig ret til i det enkelte tilfælde generelt at kræve hele fakturaen på ankomstdagen.

3.8 I tilfælde af tidlig afgang af en gæst eller i tilfælde af mere end et booket værelse i tilfælde af afgang fra gæsterne fra et eller flere af disse værelser, udbetales det fulde beløb på fakturaen, som blev aftalt på kontraktstidspunktet som reservationsprisen.
Afvigelser hertil kræver aftale og gensidig aftale mellem kunden eller booking gæst og markedsvisning.
Et krav fra gæsten om nedsættelse af fakturaen beløb ikke i dette tilfælde.

4. Afbestilling

4.1 I tilfælde af annullering af tjenesten booket, gæsten / kunden eller virksomheden af ​​/ har reserveret den præstation skal meddele dem skriftligt via fax, e-mail eller brevpost markedet visning.
Marktblick kan opkræve og kræve afbestillingsgebyrer i dette tilfælde.

4.2 afbestillingsgebyr gået til den modne del af fakturabeløbet for det reserverede service og er opbygget på følgende måde:

For aflysninger
før den 15. dag i den aftalte ydelse dato (Ankomstdato) gratis,
fra den 15. dag til ankomst eller udeblivelse 80%.

4.3 Kan reserveret af gæsten og annulleret rum af udsigt til den bestilte dag aflyst gæst på markedet genudlejes, afbestillingsgebyrer vil blive reduceret med det beløb, der kan opnås ved genudlejning af de annullerede værelser af bestyrelsen.
Dette gælder også for aflysninger, der kun påvirker en del af de reserverede tjenester.
I dette tilfælde den førnævnte afbestillingsregler for den del af den annullerede reservationen gælder.

4.4 Ved en total annullering af bestillingen vil betalingen af annulleringsgebyret blive sendt til den gæst, der har foretaget reservationen i form af en faktura.
I tilfælde af en delvis annulleret reservation efter ankomsten, vil de gældende afbestillingsgebyrer blive opkrævet på stedet.
Med henblik herpå gælder betalingsbetingelserne nævnt under punkt 3.

4.5 Marktblick har ret til at trække sig ud af kontrakten med en væsentlig begrundet begrundelse.
Dette gælder i tilfælde af force majeure, påvirkning af naturkatastrofer eller andre omstændigheder, som Marktblick ikke er ansvarlig for, hvilket gør aftalens opfyldelse umulig.
Hvis værelserne bookes under vildledende eller urigtige oplysninger om gæsten, eller hvis gæstens optagelse bringer den glatte drift af virksomheden til gode, er Marktblick's sikkerhed eller omdømme i offentligheden Marktblick berettiget til ekstraordinær opsigelse af kontrakten.

5. ankomst

5.1 På ankomstdagen er de reserverede værelser tilgængelige fra kl. 14.00.
Afvigelser fra dette kræver forudgående aftale med markedsudsigt. Dette gælder også for tidligere gratis opbevaring af bagage.

5.2 Ankomster skal ske senest kl. 20.00 på ankomstdagen. Afvigelser fra dette kræver forudgående aftale med markedsudsigt.

5.3 Hvis en gæst ikke er ankommet senest kl. 20.00, uden at dette tidligere er aftalt med gæstehuset, har Marktblick ret til at udlevere det reserverede værelse eller værelser andetsteds. I dette tilfælde har pensionen ret til at trække sig tilbage, og gæsten har ingen krav på erstatning til markedsudsigt.

6. ophold

6.1 Fordelingen af ​​værelserne foretages af Marktblick ifølge booking. Gæsten har ikke ret til et bestemt værelse. Medmindre dette tidligere var aftalt på tidspunktet for booking. Men hvis der er mulighed for afvigelse på stedet, vil Marktblick gerne imødekomme gæstens anmodning.

6.2 På alle værelser i huset er rygning og håndtering af åben lys / brand ikke tilladt.
I tilfælde af overtrædelse af gæsten er sidstnævnte fuldt ud ansvarlig for alle skader, der opstår som følge heraf.
I tilfælde af rygning i rummet forbeholder Marktblick sig retten til at opkræve den gæst, der er ansvarlig for reservationen, yderligere omkostninger til rengøring, fjernelse af lugt og et eventuelt tab af leje på en fast sats på 100, - €.

6.3 Hvis der opstår forstyrrelser eller mangler i tjenesterne, vil Marktblick forsøge at afhjælpe situationen straks. Gæsten er forpligtet til at bidrage til at afhjælpe forstyrrelsen og for at minimere eventuelle skader.

7. afgang

7.1 På afrejsedagen er værelset tilgængeligt for gæsten indtil kl. 10.00.
Hvis værelset allerede er blevet lejet til en anden gæst på den dag, er ekstra brug udelukket.

7.2 Fra kl. 10.00 kan Marktblick starte med slutrengøring af værelset. På dette tidspunkt skal alle personlige ejendele bragt af gæsten fjernes fra værelset af gæsten.
Afvigelser fra dette kræver forudgående aftale med markedsudsigt.

7.3 Hvis værelset ikke udlejes på afrejsedagen for gæsten, opkræver Marktblick en yderligere brug af værelset af gæsten indtil kl. 14.00 til 50% af værelsesprisen og fra kl. 14 til kursen 100% af værelsesprisen.
Gæsten er fri, Marktblick for at bevise at dens ekstra brug af værelset nej eller en meget lavere skade.

8. ansvar

8.1 Alle møbler i lokalerne er ejendomme i Marktblick eller udlejes af Marktblick.

8.2 I tilfælde af grov uagtsom eller forsætlig skade på gæstens lokaler er gæsten ansvarlig for Marktblick eller ejeren af ejendommen i det fulde beløb af eventuelle resulterende reparationsomkostninger eller udskiftningsomkostninger for beskadigede varer. I tilfælde af tyveri på udskiftningsomkostninger.

8.3 Marktblick er udtrykkeligt kun ansvarlig for de risici, der er forsikret i henhold til loven inden for en offentlig ansvarsforsikring.
Ansvar ud over dette er udelukket.

8.4 Det er op til gæsten at forsikre sine bragte genstande mod tyveri, skade eller ødelæggelse selv.

9. Afsluttende bestemmelser

9.1 Ændringer eller tilføjelser til kontrakten, accept af ansøgningen eller disse vilkår og betingelser for indkvartering i markedsudsigten skal ske skriftligt. Unilaterale ændringer eller tilføjelser af kunden er ineffektive.

9.2 Tysk lov gælder.

9.3 Udførelsessted og betalingssted er bopæl Marktblick bed and breakfast i 25840 Friedrichstadt, Am Markt 24.

9.4 Hvis individuelle bestemmelser i de generelle vilkår og betingelser bliver eller bliver ugyldige eller ugyldige, påvirker dette ikke gyldigheden af de resterende bestemmelser. Ellers gælder de lovbestemte bestemmelser.

Vi deltager ikke i en tvistbilæggelsesprocedure inden et forbruger voldgiftsnemnd. Imidlertid kræver loven om alternativ tvistbilæggelse i forbrugeranliggender, at vi ikke desto mindre henviser dig til en forbrugertvistløsningstjeneste, der er ansvarlig for dig:

Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e. V.
Straßburger Str. 8 
77694 Kehl

Internet: www.verbraucher-schlichter.de

(Quelle: www.e-recht24.de)